Tootegrupid

KOOSTÖÖPARTNERID


 

Maheturg kasvab jõudsalt kogu maailmas

17.02.2017
Maheturg kasvab jõudsalt kogu maailmas

Merit Mikk annab Maheklubi lehel ülevaate maheturu arengutest maailmas 2015. aasta statistika põhjal. 

Maailmas oli 2015. aastal kokku ligi 51 miljonit hektarit mahemaad ja maheturu maht kasvas ligikaudu 76 miljardi euroni. Mahepõllumajandusega tegeleti 179 riigis, kõige rohkem mahetootjaid registreeriti Indias. Kõige rohkem kulutati inimese kohta mahetoodangule Šveitsis – 262 eurot.

FiBL ja IFOAM tutvustavad täna, 15. veebruaril maailma suurimal mahemessil BIOFACH mahepõllumajanduse ülevaatekogumikku „The World of Organic Agriculture“. Andmed pärinevad FiBLi (www.fibl.org, Mahepõllumajanduse uurimisinstituut) ja IFOAMi (vt www.ifoam.bio, Rahvusvaheline mahepõllumajandusorganisatsioon) kõige uuemast üleilmse mahepõllumajanduse ülevaatest, andmed on 2015. a lõpu seisuga. Täpsemalt: https://goo.gl/2Wcd6F.

2015. aastal oli mahetootjaid üle maailma kokku 2,4 miljonit, kõige rohkem Indias (üle 585 200), järgnesid Etioopia (203 602) ja Mehhiko (200 039). Kokku majandati mahedalt ligi 51 miljonil hektaril. Võrreldes 2014. aastaga kasvas mahemaa 6,5 mln hektarit – nii suurt pinda pole aastaga kunagi varem lisandunud.

45% (22,8 mln ha) kogu mahemaast asus Okeaanias, järgnesid Euroopa (25%, 12,7 mln ha) ja Ladina-Ameerika (13%, 6,7 mln ha). Riikidest oli kõige enam mahemaad Austraalias (u 23 mln ha), tunduvalt väiksema pinnaga järgnesid Argentina (ca 3 mln ha) ja USA (2 mln ha). 

Euroopas oli mahemaad enim Hispaanias (1,97 mln ha), Itaalias (1,49 mln ha) ja Prantsusmaal (1,37 mln ha). Mahemaa osa kogu põllumajandusmaast oli suurim Liechtensteinis (30,2%), järgnesid Austria (21,3%),  Rootsi (16,9%) ja Eesti (16,5%).

11 riigis oli mahemaad kogu põllumajandusmaast rohkem kui 10%. Mahemaa pindala kasv võrreldes 2014. aastaga oli eriti suur Euroopa Liidu riikidest Bulgaarias (+37%) ja Horvaatias (+34%), teistest Euroopa riikidest aga Makedoonias (+ 45%).

Globaalne maheturg ulatus 2015. aastal Organic Monitori andmeil 76 miljardi euroni. Ligi poole (47%) sellest moodustas USA, kus maheturg kasvas 11% – ligi 36 mld euroni. Järgnesid Saksamaa (8,6 mld eurot), Prantsusmaa (5,5 mld eurot) ja Hiina (4,7 mld eurot). 

2015. aastal oli enamiku suuremate turgude kasvuprotsent kahekohaline, enim kasvas maheturg Hispaanias (25%), järgnesid Iirimaa (23%) ja Rootsi (20%). Mahetoodangule kulutati inimese kohta jätkuvalt kõige rohkem Šveitsis (262 eurot aastas), järgnesid Taani (191 eurot) ja Rootsi (177 eurot). Kõige suurema osa kogu toiduturust moodustas mahekaup 2015. a Taanis – 8,4%.